90295fc853218d52fd9d1089850edc57 - 19/04/2017 - 17:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juni 14, 2012

Ordonnantie betreffende afvalstoffen

Gewijzigd bij Ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inwerkingtreding vanaf het ogenblik dat en in zoverre de bepalingen van de ordonnantie van 12 december 2012, waarnaar in het artikel wordt verwezen, in werking treden

Inwerkingtreding op 7 juli 2012

afval
afval (vervoer)
belastingen
beroep
gevaarlijk afval
inbreuk
ingedeelde inrichting
Leefmilieu Brussel (BIM)
milieueffecten
milieuovereenkomst
nuttige toepassing
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans