924fff2f1b631ea498786720734731ba - 01/10/2015 - 16:38

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, september 28, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1728 van de Commissie tot goedkeuring van IPBC als een bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 13
Inwerkingtreding op 19 oktober 2015 
productnormen
bestrijdingsmiddel
Ook beschikbaar in: Frans