950e1429027de54cf4d912edbb2a14d4 - 20/04/2017 - 12:01

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
woensdag, juli 20, 2011

Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996

Inwerkingtreding op 20 augustus 2011

afval
water
internationale overeenkomst
samenwerkingsakkoord
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans