95b3dbb49662eb13a384a92771c2836c - 20/04/2017 - 09:40

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, april 24, 2012

KB tot wijziging van het KB van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het KB van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen

Inwerkingtreding op 1 april 2012

energie
financiën
lucht
elektriciteit
energie (markt/distributie)
gevaarlijke stof
klimaat
toelage
Ook beschikbaar in: Frans