be997a40da1d0144142bc978aeff3723 - 04/12/2015 - 12:04

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, september 29, 2015
Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2229 van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
Inwerkingtreding op 23 december 2015
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans