95e84b9cb8e2321c5910e65e3c9b3633 - 18/11/2015 - 13:55

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, november 17, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2068 van de Commissie tot vaststelling, ingevolge verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van het format van etiketten voor producten en apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten
Inwerkingtreding op 8 december 2015
informatie
producten
klimaat
koeling (CFK/HCFK/HFK)
Ook beschikbaar in: Frans