97706f446227b0a1edf92c60c6fe5e7b - 19/05/2016 - 15:24

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, mei 18, 2016
Richtlijn (EU) 2016/774 van de Commissie van 18 mei 2016 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken
Inwerkingtreding op 8 juni 2016
afval
uitbatingsvoorwaarden
autowrak
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans