97b46a682e126a146686867e98408229 - 20/11/2015 - 11:32

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, november 18, 2015
Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie houdende wijziging van bijlage II van richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen
Inwerkingtreding op 9 december 2015
afval
uitbatingsvoorwaarden
water
gevaarlijk afval
water (oppervlaktewater)
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans