9a758c50dd4b89f497baa8d158f63f2e - 23/12/2016 - 10:46

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, december 19, 2014
KB tot wijziging van het KB van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het KB van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt
Inwerkingtreding op 1 januari 2015
energie
financiën
elektriciteit
energie (markt/distributie)
gas
toelage
Ook beschikbaar in: Frans