b55941bfb52e3350789f3e11bc4d1a97 - 27/06/2016 - 15:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, juni 17, 2016
Verordening (EU) 2016/1003 van de Commisie tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten van abamectine, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetyl, mepiquat, proquinazid, propamocarb, prohexadion en tebuconazool in of op bepaalde producten 
Inwerkingtreding op 14 juli 2016
 
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans