9f27100c80f47f9041b759a055ca2138 - 19/04/2017 - 17:11

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 17, 2012

KB tot wijziging van het KB van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Inwerkingtreding op 16 juli 2012

water
water (oppervlaktewater)
water (zee)
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans