a10e3a8aa21c57be3fc5f61b344a842d - 28/07/2016 - 17:48

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, juni 18, 2013

KB ter toewijzing van een subsidie in het kader van de renovatie van geklasseerde gebouwen en dit in toepassing van bijakte nr. 11 van het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen
Inwerkingtreding op 19 juli 2013

erfgoed
financiën
stadsvernieuwing
toelage
Ook beschikbaar in: Frans