e6fb68655d82ee7a751a6023ee8f93a1 - 09/01/2017 - 09:50

Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 23, 2016
Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017
Inwerkingtreding op 1 januari 2017
financiën
algemeen
toelage
asbest
Brussel
BWRO
Ook beschikbaar in: Frans