a1f45dda07308140074a31b6b5e9df8c - 28/07/2016 - 17:47

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, juli 26, 2013

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode
Inwerkingtreding op 9 september 2013

huisvesting
Ook beschikbaar in: Frans