70bbd9454e3d3778358a599793e9b19c - 02/02/2016 - 16:21

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, augustus 30, 2015
KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden
Inwerkingtreding op 15 november 2015
financiën
informatie
lucht
internationale overeenkomst
Ook beschikbaar in: Frans