c6e0093a9f17d9a018ce03b8116ee9c8 - 22/03/2017 - 13:54

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, augustus 30, 2016
KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik
Inwerkingtreding op 9 october 2016
fauna en flora
financiën
toelage
fauna en flora
Ook beschikbaar in: Frans