4bce295977a343f1e090fe050f4abc12 - 14/07/2016 - 12:03

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, november 9, 2015
Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
Inwerkingtreding op 2 janvier 2016
lucht
samenwerkingsakkoord
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans