a823fc451f4381c87de4b44fc40aabd6 - 02/02/2016 - 16:09

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, december 26, 2015
Wet houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten
Inwerkingtreding op 30 juni 2013
duurzame ontwikkeling
energie
brandstof
Ook beschikbaar in: Frans