a8ce574195fdea483adbe990d2693c45 - 14/11/2016 - 12:04

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, juli 26, 2013

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO)
Inwerkingtreding op 1 september 2013

Hieronder vindt u een geconsolideerde versie van het BWRO, opgemaakt door Brussel Stedelijke Ontwikkeling

erfgoed
planning
sanctie
vergunning
adviezen
archeologie
beroep
BWRO
gemachtigde ambtenaar
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
stedenbouwkundig attest
stedenbouwkundige lasten
Ook beschikbaar in: Frans