adae826f692c3e325352fb84cd0619f6 - 24/03/2017 - 10:11

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, december 6, 2015
KB betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten
Inwerkingtreding op 1 februari 2016
straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans