b06db60dd6a250a32300b01c246971f9 - 19/07/2016 - 14:22

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, december 19, 2014

KB tot wijziging van het KB van 21 april 2007 betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die worden gebruikt door binnenschepen en tot wijziging van het KB van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen
Inwerkingtreding op 3 januari 2015

energie
lucht
producten
productnormen
brandstof
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans