b12256b793d771b82c7d0fa7274679f6 - 25/04/2017 - 09:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, mei 4, 2016
KB tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (CITES)
Inwerkingtreding op 2 juli 2016
fauna en flora
financiën
informatie
Ook beschikbaar in: Frans