b2018286ce12581b8a6b68522bb13292 - 25/04/2017 - 14:49

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, juli 28, 1981

Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979. Erratum

Inwerkingtreding op 10 januari 1984

fauna en flora
dier
groenruimte
internationale overeenkomst
Ook beschikbaar in: Frans