b6108cf16c17892077f917cb3e1d954f - 18/04/2016 - 17:08

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, februari 12, 2016
Gedelegeerde richtlijn (EU) 2016/585 van de Commissie van 12 februari 2016 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood, cadmium, zeswaardig chroom en polybroomdifenylethers (PBDE) in hergebruikte reserveonderdelen afkomstig uit en gebruikt voor reparatie of vernieuwing van medische hulpmiddelen of elektronenmicroscopen
Inwerkingtreding op 6 mei 2016
afval
producten
productnormen
elektriciteit (toestel)
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans