b6407f0b52329325cab5479b730a2dad - 19/04/2017 - 16:36

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, september 4, 2012

KB tot wijziging van het KB van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen

Inwerkingtreding op 27 september 2012

afval
productnormen
autowrak
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans