b65e3b47160a4df57c609b59ef2db6e9 - 19/07/2016 - 10:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juni 29, 2014

KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand 
Inwerkingtreding op 18 oktober 2014

financiën
informatie
lucht
internationale overeenkomst
Ook beschikbaar in: Frans