b9d74b7cd4b683ca7ae3f733ea33ce69 - 27/04/2017 - 11:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
maandag, juli 9, 2007

Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en houdende wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende milieuvergunningen

Inwerkingtreding op 20 september 2007

bodem
benzinestation
brandstof
Ook beschikbaar in: Frans