b9f155619c170584957c9d415e0fb36b - 08/07/2016 - 10:29

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, december 14, 2005

Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 186/2005
Beroep tot vernietiging ; programmawet van 22 december 2003 ; schending van artikelen 10, 11, 23, 170 en 172 van de Grondwet, de beginselen van behoorlijk bestuur, van het behoedzaam en rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, van de bestrijding, bij voorrang aan de bron, van milieuaantastingen, van evenredigheid, alsook van voorzorg en het Europees recht ; verpakkingsheffing ; gedeeltelijke vernietiging ; handhaving van de gevolgen van de vernietigde artikels

afval
financiën
belastingen
Grondwettelijk hof
milieuheffing
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans