cb6896c54467f0e8a9a9508939758e98 - 26/08/2016 - 14:47

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, april 22, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/638 van de Commissie van 22 april 2016 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof Z-13-hexadeceen-11-yn-1-ylacetaat, in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 13 mei 2016
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans