605d32e84088f602598e14f1ddf6515c - 30/08/2016 - 14:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juni 19, 2016
Wet tot uitvoering van de verordening (EU) n° 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van verordening (EG) n° 1013/2006 en van richtlijn 2009/16/EG
Inwerkingtreding op 24 august 2016
afval
financiën
Ook beschikbaar in: Frans