69efc3fcc8d9ea6744ff8b3033fdcf8a - 23/12/2016 - 10:45

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, december 16, 2016
Richtlijn (EU) 2016/2309 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land 
Inwerkingtreding op 21 december 2016
producten
gevaarlijke stof (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans