bed4da099b0e70b819f80cbbb3e656ec - 08/07/2016 - 11:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, oktober 18, 2006

Arbitragehof. Uittreksel uit arrest nr. 156/2006
Vordering tot schorsing ; wet van 20 juli 2006 tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur ; vrijstelling van de verpakkingsheffing ; herbruikbare en recycleerbare verpakkingen ; schorsing van artikel 371 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, zoals het is vervangen bij artikel 2 van de wet van 20 juli 2006 tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993

afval
financiën
belastingen
Grondwettelijk hof
milieuheffing
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans