9a7a5f2fef6b21b1f7646a4af3b8435c - 19/07/2016 - 16:57

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, juni 12, 2015
Wet tot bekrachtiging van bepaalde artikelen van het KB van 4 april 2014 tot wijziging van het KB van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en van het KB van 19 september 2014 tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2015 
Inwerkingtreding op 13 juni 2015
energie
elektriciteit
toelage
Ook beschikbaar in: Frans