bf67de062b8dff5f54ff6ecec7f4ebc6 - 18/07/2016 - 14:24

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, februari 5, 2014

Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Zr-89 ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
Inwerkingtreding op 13 februari 2014

producten
straling
industrieel ongeval
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans