cc6a65dd1874b36c83343211342e8ac7 - 14/07/2016 - 14:48

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, februari 22, 2015
KB tot wijziging van het KB van 3 april 2013 houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu
inwerkingtreding op 30 januari 2015
informatie
milieueffecten
Ook beschikbaar in: Frans