ce76aa36efea855cbdc323b0b8085740 - 01/08/2016 - 17:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, juli 13, 2016
Uitvoerings verordening (EU) 2016/1141 van de Commissie tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad
Inwerkingtreding op 24 juli 2016
fauna en flora
Ook beschikbaar in: Frans