cf572657ba2bc76f7e8f8f9d46cf7027 - 15/12/2015 - 15:27

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, oktober 15, 2015
HJEU. Arrest van het Gerecht. Zaak C-137/14
Niet-nakoming; richtlijn 2011/92/EU; Bondsrepubliek Duitsland - milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; artikel 11; richtlijn 2010/75/EU; industriële emissies; geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; artikel 25 toegang tot de rechter; daarmee niet overeenstemmende nationale procedurele regeling
lucht
Ook beschikbaar in: Frans