d10f91b7f73c5b930ba56b556bd1e876 - 02/02/2016 - 13:37

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, februari 1, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/131 van de Commissie van 1 februari 2016 tot goedkeuring van C(M)IT/MIT (3:1) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 2, 4, 6, 11, 12 en 13
Inwerkingtreding op 22 februari 2016
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans