d17d554308dfe3d9b7ed77d5e90d4b9f - 18/07/2016 - 16:26

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 22, 2014

Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen en de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België
Inwerkingtreding op 4 september 2014

producten
water
brandstof
gevaarlijke stof
inbreuk
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans