d23f47a7e3c2297387f83c6ba0e29362 - 13/07/2016 - 14:25

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juli 5, 2015
KB waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Inwerkingtreding op 25 juli 2015
energie
elektriciteit
Ook beschikbaar in: Frans