d24b5e355448c12d7d56008211650dc8 - 20/04/2017 - 13:52

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, maart 30, 2011

Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal agentschap voor nucleaire controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Inwerkingtreding op 1 oktober 2012

producten
straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans