d42030b82b050c28e65d574d016b2688 - 25/04/2017 - 09:41

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, mei 31, 2016
KB betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water
Inwerkingtreding op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 5, § 2 en 6, § 2 die in werking treden zes maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Inwerkingtreding op 1 augustus 2016
straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans