51a280c3d2248b30cf2fba81d55b7f85 - 02/02/2016 - 16:25

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, september 3, 2015
KB tot wijziging van het KB van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten
Inwerkingtreding op 16 oktober 2015
productnormen
sanctie
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans