d56f764a7dc06386d549fdc7614189f8 - 19/07/2016 - 10:32

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juni 29, 2014

KB tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2014 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden
Inwerkingtreding op 18 oktober 2014 

financiën
informatie
lucht
internationale overeenkomst
Ook beschikbaar in: Frans