d5d1ecc9b5c7b911a97f2e3065c94780 - 20/07/2016 - 16:49

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, januari 10, 2016
KB tot wijziging van het KB van 4 oktober 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht
Inwerkingtreding op 1 februari 2016
sanctie
uitbatingsvoorwaarden
water
internationale overeenkomst
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans