db0324982db6ff6a9505c8ddf4b1d459 - 31/08/2016 - 17:26

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, juli 11, 2016
KB betreffende de aanwijzing van andere personeelsleden belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
Inwerkingtreding op 9 september 2016  
fauna en flora
fauna en flora
handelszaak
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans