ddc377351153c71e4c71dc3a8d804a40 - 15/07/2016 - 13:52

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, januari 8, 2015
Aanvraag tot wijziging van een machtiging en vergunning voor het leggen en de exploitatie van de elektriciteitskabels van het Rentel offshore windmolenpark, in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België
energie
vergunning
Ook beschikbaar in: Frans