e33edb201776395f49f57f6a5c88bce3 - 20/04/2017 - 09:11

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, april 26, 2012

KB tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Inwerkingtreding op 1 juli 2012

producten
straling
veiligheid (brand)
brand
gevaarlijk afval
industrieel ongeval
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans