e4d8fb80ad8ba779dff4bdb7afba8dd6 - 26/04/2017 - 15:27

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 19, 2009

KB betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen

Inwerkingtreding op 8 april 2009

lucht
water
gevaarlijke stof
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans