254e50dcbb76ade85a1abf0dee276f84 - 15/03/2017 - 11:04

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
zondag, december 25, 2016
KB betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
In werkingtreding op 29 januari 2017  
energie
kernenergie
Ook beschikbaar in: Frans